_martwy_płód_

173 teksty – auto­rem jest _mar­twy_płód_.

Do miłości.

Choć mi te­raz odpuściłaś,
Z Je­go ra­mion wyrzuciłaś,
Mo­je płacze noc­ne lu­biłaś,
Jed­nak pew­ność siebie gdzieś zgubiłaś...Wal­czmy z miłością, żeby nikt Nam Jej nie odebrał... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 22 października 2011, 19:09

... bo war­tość pieniądza jest nic nie warta,
gdy miłość u Twe­go bo­ku kwit­nie - bied­na, czy nie - ważne, że Two­ja...Bo miłości nie da się ku­pić za żad­ne pieniądze świata... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 11 października 2011, 19:42

Chłod­na bry­za wieje Ci w twarz,
gdy sa­mot­nie na dzi­kiej plaży łkasz...
 

myśl
zebrała 27 fiszek • 19 września 2011, 16:27

Każdy ko­niec to początek cze­goś no­wego...
Każdy początek ma swój ko­niec...

O ironio! 

myśl
zebrała 31 fiszek • 31 sierpnia 2011, 15:57

War­to ce­nić to, co się ma w da­nej chwi­li...
Nikt nie mówił, że nie znik­nie, za­nim to zauważymy...
 

myśl
zebrała 22 fiszki • 30 sierpnia 2011, 09:41

Dlacze­go właści­wie jes­teśmy zdol­ni po­kochać osobę, która nic do Nas nie czuje..? 

myśl
zebrała 32 fiszki • 12 sierpnia 2011, 12:10

Będzie kiedyś ta­ki moment...
... Że spoj­rzy­my so­bie w oczy os­tatni raz...

Przed ob­liczem śmierci. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 8 sierpnia 2011, 23:03

Bo chcę Ci po­wie­dzieć, ja­ka jes­tem te­raz szczęśli­wa,
Bo nie tęsknie...
Bo nie wzdycham...
Bo nie kocham...
Chcę Ci po­wie­dzieć, że łat­wiej mi się oddycha,
Bez Ciebie...
Bez Twoich oczu...
Bez słów miłości...
szlag! Bez Ciebie...
 

myśl
zebrała 34 fiszki • 29 lipca 2011, 11:12

Uderza we mnie fa­la hi­pok­ryzji...
Iro­nia lo­su codziennością...
 

myśl
zebrała 32 fiszki • 26 lipca 2011, 14:09

Kto ra­no wsta­je - te­mu Pan Bóg da­je...
Kto za późno się budzi - te­go diabeł w kot­le "ostudzi"...
 

myśl
zebrała 28 fiszek • 4 lipca 2011, 19:44

_martwy_płód_

Eleonora: Imię to pochodzi od wyrazów od el - "Bóg" oraz or - "światło"; czyli "Bóg mi światłem", lub greckiego od eleo - "lituję się". Kobiety o tym imieniu posiadają silną wolę, mocny charakter. Są bardzo zdyscyplinowane i sprawiedliwe. Lubią się poświęcać. Są przede wszystkim strażniczkami domowego ogniska, co za tym idzie, cudownymi matkami rodziny.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

_martwy_płód_

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność