_martwy_płód_, teksty z października 2011 roku

2 teksty z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest _mar­twy_płód_.

Do miłości.

Choć mi te­raz odpuściłaś,
Z Je­go ra­mion wyrzuciłaś,
Mo­je płacze noc­ne lu­biłaś,
Jed­nak pew­ność siebie gdzieś zgubiłaś...Wal­czmy z miłością, żeby nikt Nam Jej nie odebrał... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 22 października 2011, 19:09

... bo war­tość pieniądza jest nic nie warta,
gdy miłość u Twe­go bo­ku kwit­nie - bied­na, czy nie - ważne, że Two­ja...Bo miłości nie da się ku­pić za żad­ne pieniądze świata... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 11 października 2011, 19:42

_martwy_płód_

Eleonora: Imię to pochodzi od wyrazów od el - "Bóg" oraz or - "światło"; czyli "Bóg mi światłem", lub greckiego od eleo - "lituję się". Kobiety o tym imieniu posiadają silną wolę, mocny charakter. Są bardzo zdyscyplinowane i sprawiedliwe. Lubią się poświęcać. Są przede wszystkim strażniczkami domowego ogniska, co za tym idzie, cudownymi matkami rodziny.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

_martwy_płód_

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność