_martwy_płód_, teksty z marca 2011 roku

3 teksty z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest _mar­twy_płód_.

Z Tobą jest mi jak w niebie, bo ja po prostu...
Kocham Ciebie...


Mo­jemu Chłopa­kowi Tom­ko­wi... za wszys­tkie wspólnie spędzo­ne chwile.. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 25 marca 2011, 21:25

"Mil­cze­nie jest złotem" po­wie­działa śmierć do kosy... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 16 marca 2011, 15:47

... i na­wet to spoj­rze­nie, które mówi "mam ochotę Cię za­bić" już na mnie nie działa .
Po pros­tu... prze­minęło .
 

myśl
zebrała 40 fiszek • 11 marca 2011, 18:15

_martwy_płód_

Eleonora: Imię to pochodzi od wyrazów od el - "Bóg" oraz or - "światło"; czyli "Bóg mi światłem", lub greckiego od eleo - "lituję się". Kobiety o tym imieniu posiadają silną wolę, mocny charakter. Są bardzo zdyscyplinowane i sprawiedliwe. Lubią się poświęcać. Są przede wszystkim strażniczkami domowego ogniska, co za tym idzie, cudownymi matkami rodziny.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

_martwy_płód_

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność