_martwy_płód_, teksty z lutego 2011 roku

5 tekstów z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest _mar­twy_płód_.

A gdy zab­raknie mnie przy To­bie... Pa­miętaj, ja będę...
(w tych wszys­tkich wspólnych wspomnieniach...)
 

myśl
zebrała 53 fiszki • 26 lutego 2011, 12:42

Zos­tań Wędrow­cze cho­ciaż na chwilkę, by posłuchać płaczu wierzb... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 21 lutego 2011, 14:55

Gdy brak we­ny, to na­wet naj­wy­bit­niej­szy poeta nie na­pisze wier­sza, choćby na­wet kon­cert świer­szczy zag­rał na Jas­nej Górze... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 15 lutego 2011, 13:53

Poz­naj moją bez­duszną sios­trę! - po­wie­dział Czas. - Milczenie... 

myśl
zebrała 63 fiszki • 5 lutego 2011, 12:37

Ry­mowa­nie to rzecz pros­ta, jak z ust płynie piosen­ka miłosna...
W snach mych dziś się po­jawiasz, ponętnym wzro­kiem spo­między brzóz wy­wabiasz...
Wśród noc­nych koszmarów i słod­kich snów, wśród wszys­tkich Naszych prób...
Spójrz raz jeszcze w mo­je oczy! Niech ten niewin­ny uśmiech Cię zas­koczy...


De­dyko­wana za­kocha­nym. I tym, których miłość nie chce. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 1 lutego 2011, 15:08

_martwy_płód_

Eleonora: Imię to pochodzi od wyrazów od el - "Bóg" oraz or - "światło"; czyli "Bóg mi światłem", lub greckiego od eleo - "lituję się". Kobiety o tym imieniu posiadają silną wolę, mocny charakter. Są bardzo zdyscyplinowane i sprawiedliwe. Lubią się poświęcać. Są przede wszystkim strażniczkami domowego ogniska, co za tym idzie, cudownymi matkami rodziny.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

_martwy_płód_

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność